Güte­gemeinschaft CO2-neutrale Bauwerke in Holz e.V.
(Hiilineutraalin puurakentamisen laatua valvova yhdistys)

Puun pysyvyys

Holz als CO2-neutraler Baustoff - Forschung und Studien

Puu ei ole perinteisesti aiheuttanut ympäristövahinkoja.

 

Ihminen on käyttänyt puuta rakennusaineena ja materiaalina jo varhaisajoista lähtien. Ensimmäisiä paalurakennuksia on dokumentoitu ajalta 2500 eaa. Keskiajan asuintalot olivat enimmäkseen hirsirakenteisia eikä niitä voi verrata nykyajan puurakennelmiin mukavuudessaan, mutta ne ovat osittain säilyneet tähän päivään asti.

 

Puu ei ole vain erittäin vanha, vaan myös yhtälailla suunnattoman kestävä materiaali. Puun luonnolliset fyysiset ominaisuudet sekä sorptio-ominaisuudet että kosteudensäätely suojaavat puuta jo sen kasvukaudella. Nämä ominaisuudet säilyvät myös jatkokäsittelyn jälkeen ja ne ovat olennainen osa erittäin pitkäikäisiä ja arvokkaita rakennuksia. Samalla puun työstö- ja käsittelymenetelmiä kehitettiin alati edelleen.

 

Teknisen puun kuivatuksen ja jalostusprosessien ansiosta on tällä välin kehittynyt useita erilaisia rakennustapoja ja rakenteita, jotka ovat erittäin vakaita, kestäviä sekä vastaavat viihtyvyysvaatimuksia.

 

Puurakenteista saadut positiiviset kokemukset menneinä vuosikymmeninä ovat nyt saaneet oman vastineensa normeissa, esim. DIN 68800 ja ÖNORM B 3802. Lukuun ottamatta maaperän tai suolaveden vaikutuksia on mahdollista rakentaa ilman kemiallisia aineita puurakennelmia, jotka ovat keskimääräistä kestävämpiä ja arvokkaampia.