Güte­gemeinschaft CO2-neutrale Bauwerke in Holz e.V.
(Hiilineutraalin puurakentamisen laatua valvova yhdistys)

Mikä on RAL?

RAL-Gütezeichen für CO2-senkende Holzbauwerke - Gütegemeinschaft für CO2-neutrale HolzbauwerkeRAL on yhdistys, joka on merkitty vuodesta 1980 Siegburgin käräjäoikeuden yhdistysrekisteriin. ”RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.” perustettiin niin varhain kuin 1925 silloisesta teollisuuden ja hallituksen yhteisöaloitteesta, aikanaan Berliinissä. Kirjainyhdistelmällä ”RAL” lyhennettiin suhteellisen merkillistä nimikettä ”Reichs-Ausschuss für Lieferbedingungen” (kuljetusehtoja käsittelevä valtakunnan valiokunta).

 

”RAL”:n tarkoituksena oli luoda ensimmäinen ”Teknisten ja laatuteknisten vaatimusten määritys ja selvitys”, ts. viimekädessä saksanlaajuisten pätevien, useita aloja käsittävien hyväksyttyjen, yhtenäisten standardien (esim. RAL-värit) kehitys, jotka katsottiin tuolloin välttämättömäksi teollisuuden tarpeellisessa rationalisoimisessa.

 

Tämän alkuperäisen tarkoituksen täyttävät RAL:n johdolla kehitetyt ”Laatu- ja tarkastusmääräykset” ja ”Laatumerkki” tänä päivänäkin parhaalla mahdollisella tavalla. RAL-laatumerkit olivat silloin kuten tänäänkin ”merkki tasaisen neutraalista, valvotusta laadusta”.

 

Laatu- ja tarkastusmääräysten noudattamista varmistetaan säännöllisillä omilla sekä etenkin myös intensiivisillä kolmansien tekemillä tarkastuksilla, jotka tehdään ulkoisten asiantuntijoiden, neutraalien tarkastuslaitosten tai riippumattomien instituuttien toimesta. Rikkomuksilla on seuraamuksia. Worst-case-tapauksessa poistetaan muutenkin vain ajallisesti rajatut, annetut laatumerkit.

 

RAL-laatumerkki hiilidioksidia vähentävistä puurakennuksista, RAL-GZ 425, jonka on myöntänyt Gütegemeinschaft CO2-neutrale Bauwerke in Holz e.V. (Hiilineutraalin puurakentamisen laatua valvova yhdistys), on todiste, että valmiiksi saatetun rakennuksen valmistuksen energiamäärä, eli Global Warming Potential, lyhenne GWP, on ≤ 0. Tämä tarkoittaa, että nämä rakennukset eivät saa valmistustaseessaan luovuttaa hiilidioksidipäästöjä ympäristöön - eivät siis saa muodostaa GWP-arvoja - ja näidenkin on oltava pyöristettynä vähintään nollatasolla, tai vielä paremmin valmistettu hiilidioksidia vähentävästi.

 

Tämä on erityisesti tärkeää rakennuksille, joiden käyttämiseksi valmiiksisaattamisen jälkeen tarvitaan lisäenergiaa, kuten esim. asuin- ja liikerakennukset, jotka tarvitsevat lämmitysenergiaa ja jotka muodostavat siten taas GWP-arvon.

 

Lisätietoja RAL-laatumerkistä löydät verkkosivulta www.ral-guetezeichen.de.