Güte­gemeinschaft CO2-neutrale Bauwerke in Holz e.V.
(Hiilineutraalin puurakentamisen laatua valvova yhdistys)

Mitä ovat rakennusten energiatehokkuutta koskevat direktiivit?

Entwicklung der Anteile CO2-Emissionen im Lebenszyklus von Gebäuden - Gütegemeinschaft CO2-neutrale Gebäude in HolzEU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivi EBPD (Energy Performance of Building Directives) hyväksyttiin vuonna 2010 Euroopan parlamentin toimesta. Se asettaa rakennuksille sekä energiatehokkuustodistuksille tiukennettuja vaatimuksia edesauttamaan EU:n energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista.

 

Tämä direktiivi käsittelee energiatehokkuustodistuksien julkaisemista, kunnostamis- ja modernisoimistoimenpidepaketteja, energiatehokkuustodistuksien laatutarkastusta, energiatehokkuustodistuksia laativia ammattilaisia, energiatehokkuustodistusten julkaisemista julkisissa rakennuksissa, matalaenergiatalojen uudisrakentamista sekä rakennuskoon rajaamista kunnostamisen yhteydessä.

 

Nämä ovat kaikki suosituksia, jotka vastaavat rakennuksen materiaaleja ja sen käyttöenergiaa. Kokonaisvaltainen energiatasapaino eli tuotanto-käyttö-hävittäminen ei ole ympäristönäkökohtaisen kokonaisuuden mielessä osatekijänä tässä yhteydessä.

 

RAL-laatumerkki hiilineutraaleille puurakennuksille on osa siirtymistä lainsäädännöllisen energiatehokkuuden kokonaisuuteen.

 

Module der EPDs - Gütegemeinschaft CO2-neutraler Bauwerke in Holz